June 04, 2008

Go To Sumbing

Start:     Jun 4, '08 09:00a
End:     Dec 4, '08
Ah, Sumbing selalu menjadi tempat yang menyenangkan buat ku
tidak kemarin
tidak hari ini
mungkin kelak akan aku kesana lagi

No comments:

Post a Comment